باران باش ببار مپرس این کاسه های خالی از آن کیست
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اخلاص، رازی از رازهای من است که آن را به قلب هریک ازبندگانم که دوستش داشته باشم، می سپارم . [رسول خدا صلی الله علیه و آله ـ به نقل از جبرئیل از خداوند نقل می کند ـ]

مثل باران (داستان)

ارسال‌کننده : pedare baran در : 89/10/22 11:7 صبح

یادم می آید وقتی که نوجوان بودم ، یک شب با پدرم در صف خرید بلیط سیرک ایستاده بودیم . جلوی ما یک خانواده پرجمعیت ایستاده بودند . به نظر می رسید پول زیادی نداشتند

شش بچه که همگی زیر دوازده سال بودند ، لباس های کهنه ولی در عین حال تمیز پوشیده بودند . بچه ها همگی با ادب بودند . دو تا دو تا پشت پدر و مادرشان ، دست همدیگر را گرفته بودند و با هیجان در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینند ، صحبت می کردند . مادر بازوی شوهرش را گرفته بود و با عشق به او لبخند می زد .
وقتی به باجه بلیط فروشی رسیدند ، متصدی باجه از پدر خانواده پرسید : « چند عدد بلیط می خواهید ؟ » پدر جواب داد : « لطفاً شش بلیط برای بچه ها و دو بلیط برای بزرگسالان . »
متصدی باجه ، قیمت بلیط ها را گفت :
-
?? دلار!

پدر به باجه نزدیک تر شد و به آرامی پرسید : « ببخشید ، گفتید چه قدر ؟ » متصدی باجه دوباره قیمت بلیط ها را تکرار کرد .
پدر و مادر بچه ها با ناراحتی زمزمه کردند . معلوم بود که مرد پول کافی نداشت . حتماً فکر می کرد که به بچه های کوچکش چه جوابی بدهد ؟
ناگهان پدرم دست در جیبش برد و یک اسکناس بیست دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت . بعد خم شد ، پول را از زمین برداشت ، به شانه مرد زد و گفت : « ببخشید آقا ، این پول از جیب شما افتاد ! »
مرد که متوجه موضوع شده بود ، همان طور که اشک از چشمانش سرازیر می شد ، گفت : « متشکرم آقا . »
پدر خانواده مرد شریفی بود ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود ، کمک پدرم را قبول کرد . بعد از این که بچه ها داخل سیرک شدند ، من و پدرم از صف خارج شدیم و به طرف خانه حرکت کردیم .

 
کلمات کلیدی :

نامه ی شانس

ارسال‌کننده : pedare baran در : 89/10/9 4:29 عصر

به نام صاحب شانس « با عشق هم چیزممکن است.» موقعی که این نامه را دریافت می کنید کسی راکه دوست دارید ببوسیدومنتظریک معجزه باشید. این نامه برای خوش شانسی شمافرستاده شده است نسخه اصلی درکشورانگلستان می باشد.این نامه9باردردنیاچرخیده است شانس برای شمافرستاده شده است ظرف مدت 4روزپس از دریافت این نامه اخبارخوشی را دریافت خواهیدنمود به شرط آنکه شماهم به نوبه خود آن رابرای دیگران ارسال نمایید.این شوخی نیست باارسال آن شما خوش شانسی خواهید آورد پول نفرستیدکپی ها رابرای اشخاص بفرستید که فکرمیکنیدبه شانس احتیاج دارند.این نامه را نگه ندارید.این نامه راظرف مدت 96ساعت ازدست شما خارج شود. یک افسر آر.آ.پی.هفتاد هزاردلاردریافت نمود.جرلبرن ده هزار دلار دریافت نمود ولی چون این زنجیرراشکست آن را ازدست داد. درهمین حال درفیلیپین جین ولنز به دلیل اینکه این نامه رابه جریان نینداخت6روزپس ازدریافت آن همسرش راازدست داداگرچه قبل از مرگ همسرش775هزاردلاردریافت نموده بود.حتماُ20 کپی بفرستیدو ببینیدکه ظرف مدت 4روزچه اتفاقی می افتد. این زنجیره از ونزوئلا شروع شدواین نامه ازبانرک آنتولی پیگیری وبه میلیونری در آمریکای جنوبی نوشته است. ازآنجاکه این کپی باید در سراسرجهان بگرددشماباید20کپی تهیه نموده وبرای دوستان وهمکارانتان بفرستیدپس از چند روزشمایک سورپریزدریافت خواهیدنموداین یک حقیقت است حتی اگرشمایک شخص خرافاتی نباشید.

توجه کنیدکنانتین ارلاس درسال1958نامه را دریافت نمودو ازمنشی خودخواست تا 12کپی تهیه نموده وآنهاراارسال نماید چند روزبعداودرتالاری دومیلیون دلاربرد.

کارلردرایک کارمنداداری این نامه رادریافت نموده ولی فراموش کرد که این نامه راباید ظرف مدت 96ساعت ارسال کند.اوشغلش را از دست دادکمی بعد نامه راپیداکردو20کپی ارسال نمودوظرف مدت چند روزشغل بهتری بدست آورد .تلان فارفنه این نامه رادریافت نمود وچون آن راباور نکرد وبه دورانداختو9روزبعد مرد.درسال1986 نامه توسط یک زن جوان در کالیفرنیادریافت شدو چون مخدوش وناخوانابود او قول دا دکه این نامه راتایپ نموده و ارسال کند او نامه راکنار گذاشت تا بعد این کارراانجام دهدو ناگهان بامشکلات زیادی در مورد اتومبیلش وپرداخت حسابهای سنگین مواجه شد نامه ظرف مدت 96ساعت ارسال نشده بود سرانجام همانگونه که قول داده بود نامه را تایپ کردوآن راارسال نمود بلافاصله ظرف مدت چند روزبرنده یک ماشین نو گردیدونیزهمین امسال و حدود دوماه قبل این نامه به دست من رسید(سال2000 میلادی درایران)من نیزاین نامه رانادیده گرفته وبه ان توجه زیادی نکردم نامه چند روزپیش من بود تااینکه ناگهان دو نفرازاعضای فامیل پشت سر هم طی گذشت دو روزفوت کردندومن باهزار زحمت نامه راپیدا کرده وچون خیلی خوانا نبودآن رادوباره تایپ کردم تا به دست شما برسد.

به یادداشته باشید برای آنها پول نفرستید این نامه رانادیده نگیرید حتی اگر اعتقادی نداشته باشید این نامه بنا به دلایل خاص وعجیبی عمل می کند.

بخوانید فقط پاک نکنید .دوست عزیزشما نیز میتوانید به جای کپی این نامه را به 21نفر از دوستانتان از طریق پست الکترونیکی ارسال کنیدو شانس خود را امتحان کنید (یا کپی کنید وبه 20نفر که احتیاج دارند بدهید
کلمات کلیدی :

YE KATAYE DIDE TUP

ارسال‌کننده : pedare baran در : 89/10/8 1:11 عصر

خطای دید
کلمات کلیدی :

ارسال‌کننده : pedare baran در : 89/9/27 12:56 صبح

 

لحظات شادی خدا را ستایش کن
لحظات سختی خدا را جست و جو کن
لحظات آرامش خدا را مناجات کن
لحظات درد آور به خدا اعتماد کن
و در تمام لحظات خدا را شکر کن...
کلمات کلیدی :

ارسال‌کننده : pedare baran در : 89/9/27 12:56 صبح

باران باش و ببار

باران باش و ببار<\/h1>
چه فرقی می‌کند گلدان خشک مال کیست
بخشش حساب و کتاب ندارد
و سخاوت تنها دوتایی است که مساوی بی‌نهایت می‌شودکلمات کلیدی :